Over Prodécla

Prodécla is gespecialiseerd in het financieel en administratief repareren en optimaliseren van premieafdrachten, subsidiestromen en fiscale regelingen op het gebied van personeel en arbeid. Uw werkgeverslasten zijn dus veilig bij ons! De kritische houding van de overheid inzake de eisen rondom het juiste gebruik van subsidies is aan de orde van de dag en geeft hoofdpijndossiers op de afdeling P&O. Bovendien worden werkgevers steeds meer verantwoordelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van (voormalig) personeel, waardoor de toerekening van arbeidsongeschiktheidslasten steeds verder stijgen. Dit vraagt kennis en een deskundig advies. Kortom: premie management.

Prodécla heeft diepgaande kennis en uitgebreide ervaring in huis om dit proces bij te sturen en u qua werk daarin volledig te ontlasten. Merkt u daar dan helemaal niets van? Zeker, want Prodécla houdt u tijdens het gehele proces van onze scans, onderzoek, reparaties en rapportage op de hoogte van de bevindingen en financiële resultaten.
Onze resultaten hierin zijn natuurlijk de beste bewijzen. Al sinds 2009 hebben de oprichters van Prodécla een verdiepingsslag gemaakt in deze complexe materie.
Hierdoor hebben wij bij vele profit- en overheidsorganisaties tientallen miljoenen aan foutieve afdrachten kunnen repareren en voorkomen.

Dat Prodécla voorop loopt op het gebied van sociale lasten en werkgeverpremies, blijkt uit het feit dat ook collega's ons weten te vinden en regelmatig een beroep doen op onze expertise. Onze in-house ontwikkelde software en analysetools zijn uniek in het blootleggen van foutieve premieafdrachten en zien fiscale verbanden die u als opdrachtgever maximaal laten profiteren van uw rechten en plichten. Hierdoor is Prodécla in staat om op intelligente wijze correcties te realiseren die voor andere niet mogelijk zijn.
Niet voor niets worden wij regelmatig ingeschakeld door andere bureau's!

Onze missie: gerichte inzet van specialistische kennis, en sturing op maat

Zijn al uw premieafdrachten wel juist geweest de afgelopen jaren?

Die vraag is in veel gevallen met nee te beantwoorden. Voor veel van onze opdrachtgevers is deze tak van sport dermate gecompliceerd dat de beschikkingen van de Belastingdienst als juist worden gezien, terwijl wij uit ervaring weten dat daar onder andere de bron van de gemaakte fouten ligt. En slechts één fout werkt jaren door in uw toch al aanzienlijke werkgeverslasten.

Jaarlijks worden er zo'n 40.000 mensen WIA beoordeeld. In 2014 zijn er 140.000 uitkeringen verstrekt. Met name de stijging van de gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking leidt tot een toename van het aantal WIA aanvragen. De gemiddelde duur en kosten van deze uitkeringen stijgen eveneens. Daar nog bij opgeteld dat de gemiddelde WGA-kosten € 130.000,-- bedragen is er voor iedere werkgever een groot punt van aandacht en zorg ontstaan.

Zijn deze WGA-kosten dan in alle gevallen aan u toe te rekenen en hoe controleert u dat dan?

U zet Prodécla aan het werk!

Vanwege deze toerekenbaarheid heeft u er als werkgever alle belang bij om daar waar mogelijk deze kosten te beperken om daarna met ons advies grip te krijgen op het langdurige verzuim en vervolgens de WGA-instroom te beperken. Prodécla werkt nauw samen met eigen specialisten en een eigen onafhankelijke arts. Zo is niet alleen de juridische kant van de zaak onder controle , maar ook de medische. Op deze wijze kan veel gevallen de status WGA omzet worden naar IVA. Werkgever én werknemer profiteren hiervan.


Profit-instellingen
 • - Grondige analyse van alle afdrachten met onze scans
 • - Inventarisatie van de financiële risico’s
 • - Inzicht in premieregelingen, afdrachtsvoordelen en subsidies
 • - Optimaal toepassen van alle relevante wet- en regelgevingen
 • - Gevolgd door kennisoverdracht en borging daarvan
Non-profit instellingen
 • - Grondige analyse van alle afdrachten met onze scans
 • - Inventarisatie van de financiële risico’s
 • - Inzicht in premieregelingen, afdrachtsvoordelen en subsidies
 • - Optimaal toepassen van alle relevante wet- en regelgevingen
 • - Gevolgd door kennisoverdracht en borging daarvan
Overheid
 • - Grondige analyse van alle afdrachten met onze scans
 • - Inventarisatie van de financiële risico’s
 • - Inzicht in premieregelingen, afdrachtsvoordelen en subsidies
 • - Optimaal toepassen van alle relevante wet- en regelgevingen
 • - Gevolgd door kennisoverdracht en borging daarvan

Prodécla biedt zekerheid dat subsidies en premieregelingen waarvoor u in aanmerking komt optimaal benut worden.

Uw vraagstukken?

Hoeveel tijd ben ik kwijt wanneer wij Prodécla opdracht geven voor één of meerdere scans?

Het antwoord is eenvoudig; vrijwel géén. Onze methodiek is er op ingericht dat u uw kostbare tijd kunt investeren in het leveren van een kwalitatief hoogwaardige administratie. Wij werken met een dusdanige zelfredzaamheid dat in de meeste gevallen het intakegesprek de uiteindelijk belasting voor de organisatie is geweest.

Wat is mijn risico als ik Prodécla inschakel?

Dit is uiteraard ook een zeer legitieme vraag echter het antwoord is ook hier positief. Indien wij na onze scans enig risico constateren om zaken in beweging te brengen geven wij dit eerst in overweging bij onze opdrachtgever. Het is altijd onze opdrachtgever die bepaalt of dat acties worden voortgezet of juist stilgelegd. Daar wij het meest zuivere model van No Cure – No Pay hanteren is uw risico dus te verwaarlozen.


Onze oplossing!

Het kennismakingsgesprek is waarschijnlijk de enige tijd die het uw team zal kosten. Vanwege onze unieke in-house software zijn wij in staat om met een beperkt aantal documenten op intelligente wijze een grondige analyse te bewerkstelligen en heeft u vervolgens deze analyse direct op uw bureau. Daarna wordt in overleg met u het reparatietraject ingezet en / of wordt er een verdere fase opgestart.

Met andere woorden: u heeft slechts een minimale inspanning en uiteindelijk presenteren wij het door ons gerealiseerde voordeel.

Mochten wij door onze inspanning voordeel voor u realiseren dan spreken wij daar met u een percentage over af. Mochten wij met veel inzet van mensen en materieel tot de conclusie komen dat bij u de administratie op orde is dan is er voor u geen enkele verplichting naar ons. Met andere woorden; het risico is volledig voor Prodécla!!