Professioneel Rechtshulpverlener


Of u nu eigenrisicodrager bent of niet, de kosten voor arbeidsongeschiktheid komen voor uw rekening. Hetzij in de vorm van het betalen van de uitkering (ERD), hetzij in de vorm van een gedifferentieerde premie (UWV). Dit geldt zowel voor WGA-Totaal en met de komst van de wet BeZaVa ook voor de ZW-flex. Een beslissing – ZW, WGA of IVA – kan voor werkgevers flinke financiële gevolgen hebben. Het is dan ook altijd de moeite waard om te laten beoordelen of een WGA uitkering geen IVA uitkering zou moeten zijn.

Prodécla kan u ondersteunen bij het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures en heeft beschikking over eigen juristen, WIA specialisten en juridisch medewerkers met uitgebreide kennis en ervaring met de sociale zekerheidswetgeving.

Uit ervaring weten wij dat in een groot aantal gevallen een bezwaar- en beroepsprocedure kan leiden tot forse besparingen. Prodécla kan als gemachtigde optreden en staat bij UWV geregistreerd als professioneel rechtshulpverlener.

Uw uitkeringslasten op orde, een goed gevoel!